A Colorado System eredete

Colorado System

Laszlo Farkas, 2009. okt. 13. 2:35   3 órája frissítve ]

A Colorado Code rendszere


A Colorado Code célja a tudás átadása, továbbörökítése, és kiteljesítése, hogy világunkat jobbá tegye. A Rendszer létrehozói az Összerendezők - ahogy önmagukat hívják - ezen tudás bővítésének, rendszerezésének, tanítható formába öntésének szentelik életüket, minden egyéb személyes céljukat háttérbe szorítva.

A Colorado Code tudásához vezető út minden lépése örömteli, önmagában is érték, önmagában is valami jobbat és többet hoz annak az életébe, aki elindult ezen az úton.

Az Összerendezők úgy látták jónak, hogy ez az út különböző, egyre magasabb szintű energetikai rendszerekbe történő beavatásokon, és a beavatásokon megszerzett képességek kiteljesítésén, gyakorlásán át vezessen mindaddig, míg az utazó energetikailag, és spirituálisan felkészül a lényegi tudás megértésére, és befogadására.

A COLORADO CODE eredete

A rendszer létrehozása 3 amerikai spirituális médium együttes munkájának köszönhető, akik indián sámánok segítségével spirituális csatornán keresztül kapták a rendszert, és öntötték formába. Az Összerendezők nem kívánnak világi dicsőséget, nem kívánnak a világ elé lépni, munkájuk célja nem önnön személyükkel kapcsolatos! A Colorado Code lehetőséget ad, hogy kapcsolatot teremtsünk mindazzal a tudással, melynek birtokosai voltunk, mielőtt a Föld nevű bolygóra érkeztünk.

Új információ a kozmikus energiáról

A XXI. század hajnalán született meg az az energetikai rendszer, mely felvállaltan tradicionális gyökerekkel egy új szemléletet hoz az energiával történő munka spirituális rendszerében. A COLORADO CODE Összerendezői tudást kaptak az energia eredetével kapcsolatban. S ez nem a Föld. Ez a tudás sokkal messzebbről jön, s ez a távolság nemcsak időbeli, de térbeli is. 
Egy másik dimenzió, egy másik bolygó hordozza a titkot, mely a földi tudás és az emberiség bölcsője. Mivel nem földi energiáról van szó, az első beavatás a dimenziókapu megnyitását jelenti, majd megtörténik az összekapcsolódás, illetve visszakapcsolódás (reconnecting), a rácsatlakozás arra az energiára, melyhez valamikor tartoztunk.
Aki a COLORADO CODE tanítására érkezik, vezetve van ide, mert annak a családnak a tagja, mely egyenesági lélek-leszármazottja a HAZA-BOLYGÓ-ról először érkező lélekcsoportnak.

A COLORADO CODE működése

A Colorado Code saját képzési rendszerrel rendelkezik. Nemzetközi képviselőit, és nagymestereit a módszer létrehozói spirituális alapon választották ki, megkeresve őket, s kiképezve arra, hogy a továbbiakban terjesszék a módszert az emberiség javára és boldogulására. 
A továbbiakban akkor avatkoznak be a dolgok menetébe, amennyiben szükség lesz segítségükre, vagy azt tapasztalják, hogy nem a megfelelő irányba mutatnak a dolgok. 
A COLORADO Code Összerendezői felhatalmazták Nemzetközi Nagymestereiket, hogy gyógyítókat, Mestereket, Nemzetközi Mestereket és Tanárokat képezzenek az Összerendezőkkel kötött spirituális és világi szerződés alapján.


A Colorado Rendszer képzései - Rövid ismertetés a Colorado Rendszer alapvető szintjeiről